Kontakt

Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najranjiviju decu

Svetozara Markovića 58

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3602 104

E-mail: jokovacevic@unicef.org

map